Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro

Là một sàn giao dịch tài chính được quản lý bởi các cơ quan quốc tế như FCA, ASIC, NFA…, GIBX tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc và quy định, đồng thời sử dụng các giải pháp quản lý rủi ro đáng tin cậy để đảm bảo an toàn vốn cho người dùng.

GIBX đã tập hợp ba phương pháp quản lý rủi ro chính để tối ưu hóa toàn diện việc quản lý rủi ro cho nền tảng và bảo vệ lợi ích cơ bản của các nhà đầu tư bao gồm: triển khai công nghệ kinh doanh lưới tiên tiến có thể giảm rủi ro giao dịch và rút vốn về mức an toàn; đồng thời có thể kiểm soát được trên cơ sở đảm bảo lợi nhuận ổn định; áp dụng chương trình quản lý rủi ro FX Yield Manager để cung cấp các giao dịch và dữ liệu trực quan, hỗ trợ người dùng cải thiện khả năng phán đoán đầu tư; sử dụng các hợp đồng nguồn mở thông phi tập trung cho phép người dùng thực hiện các giao dịch minh bạch, quản lý và kiểm soán chặt chẽ tính thanh khoản cho các quỹ của họ.

Chứng nhận quốc tế của GIBX

DC.gov Washington DC Government - GIB digital banking - gibx.io
DC.gov Cục Người tiêu dùng và các trách nhiệm pháp lý (DCRAs)
FCEN US Treasury Financial Crimes Enforcement Network - GIBX license - gibx.io
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCen)
NFA National Futures Association - GIBX financial trading platform - gibx.io
Hiệp hội hợp đồng tương lai quốc gia (NFA)
ASIC Australian Securities and Investments Commission - GIBX license - gibx.io
Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC)
AUSTRAC Australian Transaction Reports and Analysis Centre - GIBX license - gibx.io
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC)
FINTRAC Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada -GIBX license - gibx.io
Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC)
FCA Financial Conduct Authority - GIBX OTC - gibx.io
Cơ quan kiểm soát tài chính (FCA)
Labuan FSA Financial Services Authority - GIB Global Investment Bank and  Capital Trust - gibx.io
Labuan Financial Services Authority (FSA) from Lietuvos Bankas (Lithuania)
Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Khối thịnh vượng chung Dominica (FSU)
Bộ Kinh tế và Truyền thông (MTR), Cộng hòa Estonia