برنامه ی توسعه

NFT Animation Photo - GIBX - gibx.io

کالاهای غیر قابل تبادل

این کالاها قابل جایگزینی نیستند و خاص هستند به خاطر کمبود NFT و ارزش آن در اینده، این شرکت برنامه دارد تا در 8 صنعت بزرگ چرخه ی NFT را راه اندازی کند. در نتیجه GIBX ارزش دارایی های NFT را حفظ میکند

منطقه ی هشت صنعتی NFT

  • پلتفرم تبادل ارز دیجیتال
  • GUSDT
  • تکنولوژی کشت ماریجوانای درمانی
  • بازی آنلاین
  • توسعه ی معدنی و معدن
  • تکنولوژی رباتیک و هوش مصنوعی
  • توافق نامه های مالی غیر متمرکز
  • شبکه ی عرضه ی محتوا و پخش زنده

حضور نام GIBX در لیست OTC

تعدادی از شرکتهای چند ملیتی مشهوردر لیست این شرکت حضور دارند چین را به عنوان یک نمونه بگیرید، بیش از نیمی از 500 شرکت برتر آن در این لیست هستند

در حال حاضر GIBX در لیست بازار صورتی امریکا ثبت شده انتظار میرود این شرکت به OTCQB ارتقا یابد و در نیمه ی دوم 2022 به بورس نزدک برسد

GIBX Exchange Chart on mobile phone - GIBXchange - gibx.io